Εγγύηση ποιότητας

Η ποιότητα των εμπορευμάτων μας είναι για εμάς η σημαντικότερη υπηρεσία. Η εταιρεία μας κατασκευάζει τα έπιπλα της δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και παρέχοντας εγγύηση 10 ετών στους πελάτες της.

Η εγγύηση ποιότητας των επίπλων που παρέχουμε βασίζεται στην χρήση υλικών αρίστης ποιότητας καθώς και στην εξαιρετική κατασκευαστική τεχνογνωσία που εφαρμόζουμε. Επιπλέον, διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση με σκοπό την εξεύρεση των ιδανικών λύσεων σε περίπτωση προβλήματος.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε επίπλου που έχει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην κατασκευή και δεν έχει προκληθεί ζημιά από κακή μεταφορά, κακή αποθήκευση, κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αμέλεια του ίδιου του αγοραστή.